Інший бік справи - програмне забезпечення

Табличний редактор Microsoft Excel

Microsoft Excel – це складова частина пакето-прикладних програм Microsoft Office.

Microsoft Excel – призначений для створення електронних таблиць і найбільшою перевагою є можливість досліджувати, аналізувати дані і виконувати обчислення. Інтерфейс Microsoft Excel вміщує ряд стандартних елементів Windows і ряд елементів властивих тільки Microsoft Excel.

Для встановлення табличного процесоа Microsoft Excel далі просто Excel в Windows-95 слід виконати команду Пуск/Настройка/Панель управления. Потім на панелі управління слід вибрати Установка и удаление программ, поставити першу дискету або компакт-диск у накопичувач і натиснути кнопку Установить. В процесі встановлення на екрані з’являються інструкції варіант встановлення, змінити дискету і т. д., які слід виконувати. Варіанти встановлення відрізняються додатковими можливостями, а отже, і програмами, які ці можливості реалізують.

Існують кілька варіантів Microsoft Excel для Windows, подальший матеріал орієнтований на русифіковану версію 7.0.

Для запуску програми Excel слід виконати команду Пуск/Програми/Microsoft Excel Windows-95, після чого на екрані з’явиться вікно процесора Excel.

У типовому варіанті вікно Excel має вигляд, наведений на мал.1. Вікно містить ряд типових елементів. Рядок заголовка верхній рядок вікна містить назву програми "Microsoft Excel". Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику управляючого Головне меню. Праворуч розміщені відповідно кнопка згортання, відновлення та закриття вікна.

2.2. Порядок проведення роботи

Для обліку операцій на 31 рах використовують ж/о 2. При чому ж/о 2 ведуть по Кт 31 рах. 311, 312, а відомість 2 по Дт 31 рах. 311, 312.

У відомісті 2 потрібно вказувати залишок, який був на початок місяця, а потім обчислюємо залишок на кінець місяця.

Перш ніж скласти ж/о 2 і відомість 2 необхідно розробити та заповнити журнал реєстрації господарських операцій, які відбуваються на розрахунковому рахунку.

Дана таблиця буде містити такі дані:

1. порядковий номер операції;

2. дату;

3. зміст господарської операції;

4. по Дт і Кт записуємо кореспонденцію рах.;

5. сума, на якій буде здійснена дана операція.

Ж/о 2 і відомість 2 будуємо по даних журналу реєстрації господарських операцій, де так само потрібно вказати дату проведення операції.

В наступній шапочці робимо запис 3 Кт 31 рах. в Дт рах. В останню шапочку "Всього" записуємо суми операцій по горизонталі і аналогічно в останньому рядку "Всього" суми по вертикалі.

Підбивши суми по горизонталі і вертикалі повинна вийти одна і таж сума, яку записуємо на перехресті горизонтальних і вертикальних сум. Відомість 2 відбувається аналогічно як і ж/о 2.

Побудувавши таблички і підбивши в них загальні суми обчислюємо залишок грошових коштів на кінець місяця.

В ж/о 2 відображають суми грошей на розрахунковий рахунок, яка була списана, а в більшості суму грошей, які надійшли на рахунок

Для визначення залишку на кінець місяця потрібно здійснити такі обчислення: загальну суму грошей по відомості + залишок на початок місяця загальну суму грошей по ж/о 2.Головне меню