Інший бік справи - програмне забезпечення

Інформаційні технології оброблення економічної інформації

Під Інформаційною технологією ІТ розуміють систему методів і способів збирання, накопичення, зберігання, пошуку і оброблення інформації на основі застосування засобів обчислювальної техніки. ІТ відповідають на питання "як, за допомогою чого?".

ІТ залежать від різних компонентів, зокрема:

· технічних засобів;

· персоналу, здатного використовувати їх;

· організації, яка об'єднує засоби і персонал в єдиному процесі;

· інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу інформації.

З появою ЕОМ настала ера "комп'ютерної" інформаційної технології. Здешевлення варто-сті ПЕОМ і широке їх охоплення глобальними комп'ютерними мережами, що грунтується на платформі "клієнт-сервер", сприяло виникненню високих ІТ ВІТ.

Основними завданнями ВІТ є:

- досягнення універсальності методів комунікацій;

- підтримка систем мультимедіа і максимальне спрощення інтерфейсу "людина-ЕОМ";

- відкритість стандартів, тобто використання протоколів та програмних інтерфейсів, що гарантували б створення єдиного інтерфейсу для всіх взаємодій з ЕОМ доступу до файлів, повідомлень, сторінок, документів, тобто до локальних дисків і Wеb-сторінок, графіки та мультимедіа.

Метою етапу ВІТ є зниження вартості інформаційного контакту, необмеженість обсягу доступної користувачеві інформації, повноцінність використання персональних машинних і мережевих ресурсів.

Класифікація інформаційних технологій

ІТ у централізованих ІС електронне пакетні локальні робота з хост - ІТ б/о

оброблення глобальні текстовими орієнтовані ІТ бан -

ІТ у децентралізованих ІС даних діалогові багаторівневі редакторами ІТ ківської

автоматизація розподілені робота з техноло - д-сті

традиційні нові функій мережеві табличними гії, що ІТ пода -

управління процесорами реалізують ткової

високі ІТ підтримка робота з системами керу модель про - д-сті

прийняття вання базами даних цесу з роз - ІТ стра-

рішень робота з графічними поділеними хової

електронний об'єктами ресурсами д-сті

офіс мультимедійні системи технології

експертна "клієнт-сервер"

підтримка гіпертекстові системи

Програмне забезпечення ІТ неоднорідне, частина програмних засобів належить до базового програмного забезпечення, без якого неможлива робота технічних засобів, друга частина – до прикладного програмного забезпечення, яке включас програми зага-льного призначення, методо - та проблемно-орієнтовані програми. ІТ використовують програмне забезпечення, яке не залежить від типу ІС і змісту оброблювальної інформа-ції. Насамперед, це офісні програми, в склад яких входить процесор електронних таб-лиць для виконання розрахунків.

Табличний процесор електронна таблиця – програмний продукт, призначений для автоматизації обробки даних табличної форми.

Вікно – видима на екрані частина листа.

Будова "вікна" табличного процесора

1. Рядок заголовка: Місrоsоft Еxсеl – Книга 1.

2. Головне меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно, Справка.

3. Панель інструментів Стандартная з підказкою їх призначення.

4. Панель інструментів Форматирование з підказкою їх призначення.

А1

5. Поле імені в рядку формул.

Можна використовувати для звернення до необхідної адреси. Для цього необхідно в Полі імені Натиснути кнопкою мишки одн раз, набрати нове значення адреси, натиснути ЕNter.

А В С D E F

6. Заголовок стовпців:

7. Передостанній рядок у вікні:

– перехід на початок списку листів книги.;

– перехід в кінець списку листів книги

– перехід до наступного зі списку можливих листів;

– повернення до попереднього номера списку листів.

8. Ярлички листів.

9. Смужка прокрутки.

10. Рядок стану і рекомендації.

11. Лівий стовпець – номера рядків у вікні від 1 до 18.

12. Правий стовпець – смужка прокрутки.Головне меню

Схожі статті:

Популярні записи