Інший бік справи - програмне забезпечення

"Дефрагментація диска"

Для усунення-надмірної фрагментації файлів призначена утиліта Дефрагментация диска Defrag. Щоб здійснити дефрагментацію:

клацніть по кнопці Пуск і оберіть команду Программы - Стандартные – Служебные – Дефрагментация диска;

у діалоговому вікні Выбор диска задайте диск, який підлягає дефраг­ментації, та натисніть ОК;

у наступному вікні мал.. 26,4 ви можете керувати процесом дефрагментації: перервати його кнопка Стоп, перервати на деякий час кнопка Пауза і викликати докладну карту логічного диска кнопка Сведения;

по закінченні дефрагментації з'явиться вікно повідомлення, яке слід закрити, клацнувши по кнопці ОК.

Дефрагментацію краще виконувати, коли інші програми не працюють, річ у тому, що коли під час дефрагментації відбувається запне Інформації на рек, Windows починає процес дефрагментації знову. Це не впливає на результат роботи утиліти Defrag, але уповільнює процес дефрагмеитації

Пошук s усунення помилок на дисках Утиліта ScanDisk

Нагадаємо, що файли записуються до секторів або кластерів логічних дисків. Кожен файл подається певними кластерами. Однак у процесі роботи можливі ушкодження або помилки файлової структури, зокрема належність одного кластера двом файлам, втрати фрагментів файлів чи, навпаки, наявність фрагментів старих файлів. Такі помилки можуть привести до втрати інформації. |ля пошуку і ліквідації помилок слугує програма ScanDisk, яка міститься у комплекті Windows 95/98 у русифікованій версії Windows вона називається просто Проверка диска,

Для перевірки диска запустіть ScanDisk з Головного Головне меню, обравши таку послідовність команд: Программы - Стандартные.- Служебные - Проверка диска. Після запуску відкриється вікно Проверка диска мал, 26.5, у якому потрібно вказати диск, що слід перевірити, а також встановити режим перевірки диска: стандартний перевірка наявності помилок або повний перевірка наявності помилок та фізичних дефектів поверхні. Якщо у цьому вікні ви встановите опцію Исправлять ошибки автоматически, програма виправлятиме помилки без вашого підтвердження. Встановивши режим перевірки, натисніть кнопку Запуск. Зо закінченні перевірки диска клацніть кнопкою Закрыть.

Якщо ви перевірили дискету і на ній були виявлені дефекти поверхні, потрібно зробити копію тієї інформації, яка доступна на дискеті, а саму дефектну рекету краще потім викинути. Річ у тому, що дефектні зони на дискеті можуть з часом поширитися і вивести з ладу дисковод.

Де фрагментація дисків. Утиліта Defrag доділення даних незаповненого диска здійснюється запис перших файлів, це файли розташовуються у перервні послідовності секторів диска. Дані, коли у процесі роботи відбувається видалення деяких файлів та запис на їхнє місце нових, файли неодмінно розбиваються на фрагменти. Оскільки фрагменти розділені секторам, які належать іншим файлам, зчитування інформації з фрагментованого файла відбувається повільніше, ніж з файла, що займає неперервну ділянку на диску. При сильній фрагментації диска читання даних буде суттєво обмежувати продуктивність комп’ютера.