Інший бік справи - програмне забезпечення

"АРМ реєстратора лікарні"

Рецензія-відгук

2.Пояснювальна частина роботи.

Проектування бази даних здійснюється за допомогою BDE Administrator в Головне меню Пуск-Програми-Delphi - BDE Administrator.

Загальна характеристика предметної області.

Основна робота менеджера лікарні — облік пацієнтів, запис у потрібні книги, направлення у відділи, лікарів.

Узагальнена схема алгоритму Функціонування

При прийомі нового хворого, необхідно записати його прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дату прийому, скарги, направлення у відділ тощо.

При запуску програми відображається головне вікно програми, на якому відображається інформація про всіх хворих.

Інформація про поступленого хворого вводиться у діалоговому вікні "Новий пацієнт", яке відкривається з головного Головне меню Пацієнт Новий

procedure TForm1.N6ClickSender: TObject;

Begin

Form1.Table1.Append;

Form3.showmodal;

End;

Після заповнення потрібних полів для занесення пацієнта в базу даних натискаємо Прийняти.

Якщо потрібно знайти певного пацієнта, всіх пацієнтів за певний день, відділу, необхідно скористатись діалоговим вікном Пошук. Пацієнт Пошук.

Запрограмувати це можна таким чином:

Procedure TForm1.N7ClickSender: TObject;

Begin

Form4.ShowModal

End;

Вибираємо потрібний критерій, задаємо значення і натискаємо кнопку Пошук. Щоб відобразити всі записи, вибираємо пункт головного Головне меню Пацієнт Показати всі.

Procedure TForm1.N8ClickSender: TObject;

Begin

Form1.Table1.Filtered:=false;

End;

Для виходу з програми служить пункт Файл Вихід.

Procedure TForm1.N3ClickSender: TObject;

Begin

Close

End;

Щоб дізнатися про дану програму: автор, створення і т. д.

? — Про програму

Procedure TForm1.N4ClickSender: TObject;

Begin

Aboutbox. ShowModal;

End;

3.Додаток.

При прийомі нового хворого, необхідно записати його прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дату прийому, скарги, направлення у відділ тощо.

При запуску програми відображається головне вікно програми, на якому відображається інформація про всіх хворих.

АРМ реєстратора лікарні

Вступ

Сьогодні важко уявити будь-яку галузь без комп’ютера. Дуже часто для опису різних процесів раціонально використовувати різноманітні його функції. Так як на сьогоднішній день комп’ютер займає визначне місце в діяльності людини. Для розробки програмного забезпечення на даний час використовується мова програмування Delphi. Delphi являє собою високоефективний інструмент розробки додатків, але є складною мовою програмування.

Delphi являється середовищем розробки, використаних перш за все для підтримки і розробки додатків, призначених як для окремих робочих станцій, так і для серверів. Delphi може функціонувати під управлінням операційної системи Windows 95, Windows 98, Windows XP або Windows NT.

Для закріплення здобутих теоретичних знань, з метою набуття навиківпо створенню програмного забезпечення, виконується курсова робота з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови".Головне меню