Інший бік справи - програмне забезпечення

ФАЙЛОВА СИСТЕМА VS DOS

Поняття файла

Впорядкована послідовність записів.

Файл – це названа цілісна сукупність даних на зовнішньому носії іфнорм.

від англ.. слова file – підшиті папери, картотека

Назва файлів імена позначаються літерами латинського алфавіту:

Slowar. txt,

Де slower – власне ім’я файла.

Txt - розміщення імені файла.

Pat. com, lex. exe, picture. pic, sport. doc.

Власне ім’я відокремлюється від розширення крапкою. Ім’я може містити від 1 до 8 символів літер. Розширення містить до 3-х символів. Ім’я файла може і не мати розширення.

Недопустимі символи в імені:,;; +;[;];=;;?;:;\;|;;

Шаблони імен файлів

Для зручності роботи з файлами використовують шаблони типу ""та "?". Знак "" означає будь-яку кількість символів у імені або розширенні, а знак "?" – будь-який один символ.

Наприклад:

. - усі файли.

. – усі файли без розширення

.DOC – усі файли з розширенням DOC

???.PAS - файли з трьома символами в імені з розширенням PAS

А?. ВАS – ім’я з 2-ох символів, починається на А з рошиф. ВАS

Р. СОМ – усі файли типу СОМ, Ю ім’я яких починається символом Р.

Каталоги і підкаталоги файлів

Сукупність файлів утворює каталог.

Кожний диск має один головний каталог, який називається кореневим.

Усі інші каталоги є його підкаталогами різних рівнів.

Система каталогів на диску утворює складну структуру, що назив. деревововиною.

Каталог, з файлами якого працюють у даний момент називається активним або поточним. Щоб звернутись до файла, що знаходиться в активному каталозі, достатньо вказати його ім’я.

Дерево каталогів

arty. exe

IGR1

mozart. exe

Pat. com

IGR2

Miky

A:

Slovar. txt

NIKA

Lozma. txt

poisk

Повне ім.’я файла складається

-мені диска, А:

- шляху до файла \IGR1\

- імені файла arty. exe

- шлях до файла

А: \IGR1\ arty. exe

Диск ім’я файла

Специфікація файлів

Для забезпечення доступу до наявного файла або визначення місця у файловій структурі, де потрібно розмістити файл, необхідно:

Азадати ім’я приводу, на якому встановлено диск з файлом.

Бвказати маршрут до файлу

Взазначити ім’я файлу.

Стандартні імена зовнішніх запам’ят. пристроїв.

Гнучкі магнітні диски мають імена А: та В: Імена С:, В: і т. д. надають жорстким і оптичним диском, а також розділом, на якій поділяються жорсткі диски. Ці розділи назив. логічними дисками.

Зауваження. Це для ос: VSDOS? Windows версії ma Windows Fot Work qroups

BOC Windows 95 98, Windows NT s OS/2 ім’я файла утворюється не більше ніж з 255 символів у тому числі рос. та укр. літер.Головне меню