Інший бік справи - програмне забезпечення

Програма. Провідник. Відкриття об’Єктів у вікні провідника

Програма Проводник Аналогічна програмі Диспечер Файлов Windows 3.Xx. Вона призначена для роботи з дисками, папками та іншими об’єктами. Подібно як і Norton Commander програма Проводник Дозволяє проглядати вмістиме дисків, каталогів на дисках, копіювати, перейменовувати, переміщувати і знищувати файли і каталоги, проводити пошук, друк файлів, та ін

Для запуску програми необхідно відкрити головне Головне меню і вибрати Программы - Проводник. Ця програма є обов’язковою у Головне меню ПрОграммы. На робочому столі з’явиться головне вікно цієї програми.

На лівій панелі вікна показано тільки дерево каталогів папок і може відображатися вміст папок робочого столу, дисків і папок, розміщених на них. Найменший елемент відображення - папка. Інші типи елементів - документи, прграми, ярлики вибраної папки на лівій панелі - відображаються тільки на правій панелі. Таким чином, права панель завжди відображає вміст відкритої папки. Перед виконням операції на правій панелі має бути видимим початковий об’єкт, а на лівій - місце призначення папка, диск або робочий стіл.

Копіювання об’єкта виконують таким чином:

На правій панелі вибрати об’єкт, який треба копіювати клацнути по значку вказівки миші;

Натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, сумістити вказівку миші з піктограмою вибраного об’єкта та натиснути ліву кнопку миші;

Не відпускаючи ліву кнопку миші, а також клавішу Ctrl, перетягнути копію піктограми з іменем вибраного об’єкта на ліву панель і сумістити її з піктограмою папки, де знаходиться місце призначення, та відпустити ліву кнопку миші;

Відкрити папку і перевірити, чи знаходиться об’єкт на новому місці

Якщо проходить операція переміщення, то замість клавіші Ctrl необхідно натиснути і утримувати клавішу Alt.

Допускається виконання операцій з групами об’єктів. Для цього їх необхідно вибрати відмітити.Щоб виділити одну папку, досить клацнути один раз мишкою по її назві чи розсташованій зліва від імені піктограму для цього можна також використовувати клавіші переміщення курсора. Для виділення декількох папок існують такі способи:

· найуніверсальніший спосіб спочатку виділити перший файл, а потім натиснути клавішу Ctrl, І, тримаючи її, клацати мишею імена потрібних файлів;

· щоб виділити групу файлів, розсташованих на панелі підряд, треба спочатку виділити першу папку з групи, а потім натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишкою ім’я послідньої папки з групи

· щоб добавити до вже виділених папок групу папок, розсташованих на панелі підряд, потрібно натиснути клавішу Ctrl, потім, не відпускаючи її, клацнути ім’я першої папки з групи, потім ще натиснути і клавішу Shift і утримуючи дві клавіші, клацнути ім’я послідньої папки з групи.

Також для виділення папок можна використувати виділення групи файлів по масці.

Допускається виконання операцій копіювання і переміщення в середині одного вікна, якщо місцем призначення є папка або диск, у тому числі гнучкий.

Найпростіше виконують цю операцію між двома вікнами відкритих папок. Для відкриття вікон папок можна використати Проводник.У цьому випадку вказівка миші суміщається з піктограмою вибраної папки і натискується права кнопка миші. Після появи контексного Головне меню, у ньому слід вибирати команду Открыть. На екрані з’явиться вікно, яке відображає вміст вибраної папки. Можна відкрити будь-яку кількість вікон папок, причому вони залишаються на иробочому столі після закриття програми Проводник.

Особливості виконання операцій копіювання і переміщення:

· якщо операція з об’єктми проводиться в межах одного і того самого диска, то в разі переміщення кнопку Alt можна не натискувати;

· якщо проводиться копіювання об’єктів з диска на диск папки розміщені на різних дисках, то можна не натискувати клавішу Ctrl;

· якщо при перетягуванні значків об’єктів утримувати не ліву, а праву кнопку миші, то після її відпускання на місці призначення з’являється контекстне Головне меню, яке надає вибір - копіювати чи перемістити;

· для відміни кількох останніх операцій якщо вони проведені помилково потрібно скористатися командою Отменить копіювання переміщення Головне меню Правка Або натиснути клавішу Ctrl+Z.

Література

1.Руденко В. Д, Макарчук О. М, Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики, Київ,’Фенікс’, 1997.

В. Э. Фигурнов. IBM PC для пользователя. Краткий курс,7-е издание, Москва, ’ИНФРА - М’, 1997