Інший бік справи - програмне забезпечення

Друк

Проглядання документа перед друком

Можливість друкування документа саме так, як його видно на екрані

Текст на екрані більш всього відповідає виведеному на друк, якщо у вікні діалогу «Масштаб» команда «Масштаб...» Головне меню «Вид» встановлено масштаб 100% найпростіше встановлювати та змінювати масштаб можна за допомогою кнопки — «Масштаб» стандартної панелі інструментів. Крім того, при роботі у звичайному режимі можна зробити зображення на екрані більш точним. Для цього, знаходячись у звичайному режимі, виберіть команду «Параметры...» у Головне меню «Сервис», а потім — вкладку «Вид». В групі «Показывать» зніміть прапорці «Черновик» та «Перенос по границе окна».

Попередній перегляд документа перед друком

У режимі попереднього перегляду зробіть видимими лінійки, для чого натисніть кнопку — «Линейка». Щоб перемістити ліве або праве поле сторінки, підведіть покажчик до границі поля на горизонтальній лінійці. Коли покажчик змінить вигляд на двосторонню стрілку, перетягніть границю поля. Щоб перемістити верхнє або нижнє поле сторінки, підведіть покажчик до границі поля на вертикальній лінійці. Коли покажчик змінить вигляд на двосторонню стрілку, перетягніть границю поля.

Виконайте команду «Печать...» у Головне меню «Файл», після чого з’явиться таке вікно діалогу:

Відразу скажемо, що тип принтера, ім’я якого виводиться у полі «Имя:» групи «Принтер», повинний відповідати дійсності тому принтеру, який зараз підключений до вашого комп’ютеру.

У відповідних полях задайте сторінки документа, які виводяться на друк, необхідну кількість копій та натисніть кнопку «OK».

Зауваження. Знаходячись у режимі попереднього перегляду, перейти до друку документа можна, натискуючи кнопку — «Печать».

Щоб мати можливість продовжити працювати у системі Word під час виведення документа на друк, виконайте команду «ПараметрЫ...» у Головне меню «Сервис» та у вкладці «Печать» встановіть прапорець «Фоновая печать». При цьому використовується додаткова системна пам’ять, що уповільнює роботу принтера.

Щоб виводити на друк документи з мінімальним форматуванням чернетку документа виконайте команду «ПараметрЫ...» у Головне меню «Сервис» та у вкладці «Печать» встановіть прапорець «Черновой» групи «Режим».

Якщо режим фонового друку вимкнутий, натисніть кнопку «Отмена».

Якщо режим фонового друку увімкнутий, двічі натисніть значок друку в рядку стану.

Зауваження. Якщо на друк виводиться короткий документ при увімкнутому режимі фонового друку, значок принтера може не встигнути з’явитись у рядку стану і відмовитись від друку буде неможливо.Головне меню