Інший бік справи - програмне забезпечення

ОДНОРАНГОВА ОПЕРАЦIЙНА СИСТЕМА WINDOWS 95/98.

Видiлення ресурсiв для спiльного використання.

Ця настройка надає доступ до вашого комп’ютера з iнших комп’ютерiв мережi. При цiй настройцi потрiбний дистрибутив системи Windows.

Для пiдготовки до установки доступу.

· Правою кнопкою "миші" клікнути на "Сетевое окружение"

· Лівою кнопкою "миші" клікнути на "Свойства"

· Лiвою кнопкою "мишi" клiкнiть на "Доступ к файлам и принтерам"

· Лiвою кнопкою "мишi" клiкнiть у вiдповiдному вiконечку вiконечках - залежно вiд того, що Ви хочете активiзувати

· Лiвою кнопкою "мишi" клiкнiть на "ОК" та виконайте вказiвки системи по доступу до дистрибутиву Windows

· Перезавантажте комп’ютер

Вiдкриття доступу до файлiв та принтерiв.

Тепер, коли комп’ютери мережi пiдготовленi до вiдкриття своїх ресурсiв "shared" або як просто говорять "прошаренi", можна почати вiдкриття прямого доступу до принтерiв, документiв в папках, дисководiв, чи CD-ROMiв. Для цього:

· Вiдкрийте папку "Мой компютер" i знайдiть та видiлiть об’єкт, до якого Ви хочете вiдкрити доступ.

· Правою кнопкою "мишi" клiкнiть на папцi, дисководi чи принтерi. Лiвою кнопкою клiкнiть на "Доступ".

· Лiвою кнопкою "мишi" клiкнiть на "Общий ресурс" та введiть мережеве iм’я вибраного ресурсу. Це iм’я iншi абоненти мережi будуть бачити, коли будуть проглядати Ваш комп’ютер.

· Виберiть режим доступу. Якщо Ви не встановили пароль, всi абоненти мережi будуть мати доступ до даного об’єкта. Якщо пароль встановлено, то доступ одержать тi, хто його знає. Ви можете встановити атрибут "Тiльки для читання" "Read Only", якщо дозволяєте переглянути чи скопiювати об’єкт, але не дозволяєте внести в нього змiни.

Використовувати вiдкритi для доступу ресурси iнших комп’ютерiв можна так само, як би це було на власному комп’ютерi.

Для використання папки чи дисковода:

· Вiдкрийте "Сетевое окружение"

· Знайдiть потрiбний комп’ютер, а на ньому потрiбний доступний ресурс. Доступнi папки та дисководи представленi пiд своїми iменами.

Для установки пiдключення на Вашому комп’ютерi загальнодоступного принтера:

· Вiдкрийте папку "Мой компютер"

· Вiдкрийте папку "ПринтерЫ" та iнiцiалiзуйте "Установка принтера"

· Слiдуйте всiм вказiвкам Майстра установки принтерiв Add Printer Wizard, вибравши опцiю "Сетевой принтер" та вiдшукавши комп’ютер, до якого фiзично пiдключений принтер, що надається в спiльне користування.

Додатково i цiкаво!

· Загальнодоступна папка на робочому столi: Створiть папку на свєму робочому столi та вiдкрийте до неї загальний доступ. Тепер Ви можете простим копiюванням "скидати" в цю папку файли з папок, якi закритi для загального доступу. Цi файли стануть загальнодоступними. Через цю папку Ви можете отримувати файли i документи вiд iнших абонентiв мережi. Для створення папки на робочому столi клiкнiть правою кнопкою "мишi" на вiльному мiсцi робочого стола, тодi лiвою кнопкою "мишi" – на "Создать" i "Папку". Дайте папцi якусь назву.Головне меню

Схожі статті:

Популярні записи