Інший бік справи - програмне забезпечення

ТИПИ АЛГОРИТМІВ

Використовують такі способи подання опису алгоритмів:

- словесно-формульний опис здійснюється в словесній формі з використанням математичних чи інших формул;

- графічний за допомогою блок-схем або структурних схем;

- з використанням спеціальних алгоритмічних мов таких як навчальна алгоритмічна мова;

- у вигляді програм, написаних певною мовою програмування.

2. Блок-схема і правила зображення блок-схем.

Блоки

Назва та призначення

Початок або кінець алгоритму

Блок введення даних

Блок виведення даних на друк

Арифметичний блок-використовується при обчисленні виразів; процес, присвоєння.

Логічний блок – використовується для перевірки умови

Блок модифікації – використовується для зміни в залежності від попередніх значень

Блок звернення до підпрограм

Призначення блоків випливає з їхніх назв. Блоки з’єднують лініями, які описують послідовність виконання команди. Ці лінії називаються Лініями потоків передавання інформації. Природні напрями потоків зверху-вниз і зліва направо. Якщо напрямок потоку інший то лінія повинна мати стрілку.

3. Типи алгоритмів

Є 4-ри типи алгоритмів:

1 прості;

2 розгалужені;

3 циклічні;

4 універсальні;

1 Простими є такі команди: виконати, встати, іти, вміти тощо. Якщо алгоритм складається лише з послідовності Простих команд то його називають простим, або Лінійним.

Пр. Ранок

Алгоритм Ранок

1. Встати о 6.30 годині.

2. Виконати гімн. вправи.

3. Умитися.

4. Поснідати.

5. Вийти з дому о 7.30 годині.

2 Якщо в алгоритмі, окрім простих команд, є команда, яка містить Умову, то такий алгоритм називається Розгалуженим. Умови в інформатиці називаються логічним виразом.

Якщо логічний вираз, То команда, Інакше команда 2.

Серія команд – це декілька команд.

Алгоритм Вечір

1.Повернутися з коледжу додому після занять.

1. Пообідати.

2. Якщо погода хороша, то попрацювати в саду, інакше піти в бібліотеку, взяти книжку, повернутися додому.

3. Зробити домашнє завдання.

4. Повечеряти.

5. Якщо є цікава телепередача, то подивитися телевізор, інакше почитати книжку.

6. Лягти спати.

3 Циклічні алгоритми.

Циклом називають процес повторення дій. Циклічні алгоритми забезпечують повторне виконання деяких команд скінчену кількість разів.

Доки логічний вираз, виконати команди

Алгоритм коледж

1. Іти на першу пару.

2. Доки не закінчилися заняття іти на наступну пару.

3. Іти додому.

4 Універсальні алгоритми – це такі які містять в собі вище перечисленні такі алгоритми.

4.Складання блок-схем.

4.1. Лінійні блок-схеми.

Приклад 1. Скласти блок-схему лінійного алгоритму.

Де, де а, в, с – довжини сторін трикутника.

Блок-схема

Приклад 2.

,

Де V =

Заміна змінних:

M – m

R-R

Блок-схема

4.2. Розгалужені блок-схеми.

Приклад № 3.

Скласти блок-схему розгалуженого алгоритму.

, якщо х 0

якщо х0

Блок-схема

Приклад 4. Скласти блок-схему розгалуженого алгоритму.

Блок-схема

4.3. Циклічні алгоритми.

Скласти блок-схему циклічного алгоритму.

Блок-схема

Приклад № 6.

P=

Блок-схемаГоловне меню

Схожі статті:

Популярні записи